เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,469.448,448.6210,173.589,464.169,035.0011,383.56-11.74 %-6.94 %-11.89 %
ตุลาคม8,377.568,346.4110,561.139,078.109,035.009,870.30-8.36 %-8.25 %6.54 %
พฤศจิกายน8,400.478,265.7510,783.438,910.008,676.009,528.84-6.07 %-4.96 %11.63 %
ธันวาคม8,249.587,719.8410,092.667,254.007,928.008,482.4112.07 %-2.70 %15.95 %
มกราคม7,866.348,432.2310,052.108,040.009,662.008,242.06-2.21 %-14.58 %18.01 %
กุมภาพันธ์8,032.798,032.7910,277.598,059.007,489.008,693.11-0.33 %6.77 %15.42 %
มีนาคม8,718.738,922.7611,323.878,893.008,870.008,911.31-2.00 %0.59 %21.31 %
เมษายน8,832.129,026.9410,663.908,624.0010,204.009,162.842.36 %-13.04 %14.08 %
พฤษภาคม8,733.828,781.9310,779.449,010.001.009,094.22-3.16 %99.99 %15.63 %
มิถุนายน8,686.628,532.0511,115.449,523.001.007,554.36-9.63 %99.99 %32.04 %
กรกฎาคม8,593.828,379.7410,918.429,560.001.009,845.43-11.24 %99.99 %9.83 %
สิงหาคม8,561.118,579.3110,760.758,642.001.008,191.99-0.94 %99.99 %23.87 %
รวม 6 เดือน49,396.1849,245.6461,940.4950,805.2651,825.0056,200.28-2.85 %-5.24 %9.27 %
รวม 12 เดือน101,522.40101,468.37127,502.31105,057.2670,903.00108,960.43-3.48 %30.12 %14.54 %