เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน20,079.5918,163.7518,864.7019,560.0020,371.0018,505.002.59 %-12.15 %1.91 %
ตุลาคม21,033.3019,036.0617,266.7322,808.0022,101.0016,054.00-8.44 %-16.10 %7.02 %
พฤศจิกายน20,181.6417,742.6317,885.5620,656.0019,975.0016,524.00-2.35 %-12.58 %7.61 %
ธันวาคม18,546.4115,953.2116,384.2216,524.0014,039.0014,189.0010.90 %12.00 %13.40 %
มกราคม17,611.6117,613.9015,535.6416,953.0017,916.0013,122.003.74 %-1.72 %15.54 %
กุมภาพันธ์18,341.9818,108.4816,527.7416,817.0017,405.0013,959.008.31 %3.88 %15.54 %
มีนาคม21,965.5620,061.2619,060.7221,826.0024,627.0022,105.000.64 %-22.76 %-15.97 %
เมษายน20,509.4020,597.1517,982.9622,958.0126,903.0017,441.00-11.94 %-30.62 %3.01 %
พฤษภาคม20,333.9321,544.7819,698.2024,637.0021,441.0022,081.00-21.16 %0.48 %-12.10 %
มิถุนายน19,555.2020,587.2318,923.3222,089.0020,316.0021,722.00-12.96 %1.32 %-14.79 %
กรกฎาคม19,476.2420,450.4418,413.6020,779.9920,614.0020,921.00-6.69 %-0.80 %-13.62 %
สิงหาคม18,814.5719,561.2918,992.0218,734.0018,452.0021,882.000.43 %5.67 %-15.22 %
รวม 6 เดือน115,794.53106,618.03102,464.59113,318.00111,807.0092,353.002.14 %-4.87 %9.87 %
รวม 12 เดือน236,449.43229,420.18215,535.41244,342.00244,160.00218,505.00-3.34 %-6.42 %-1.38 %