เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,696.481,676.041,708.268,280.4411,852.647,349.90-388.10 %-607.18 %-330.26 %
ตุลาคม1,662.461,572.781,602.457,245.227,365.107,298.18-335.81 %-368.29 %-355.44 %
พฤศจิกายน1,584.651,578.711,566.896,045.206,508.206,108.06-281.48 %-312.25 %-289.82 %
ธันวาคม1,577.101,479.291,436.276,511.945,056.4641,334.28-312.91 %-241.82 %-2,777.89 %
มกราคม1,530.431,434.401,487.514,770.255,096.764,786.06-211.69 %-255.32 %-221.75 %
กุมภาพันธ์1,652.921,566.231,704.746,340.282,002.125,377.16-283.58 %-27.83 %-215.42 %
มีนาคม1,855.531,750.531,925.5310,628.138,327.508,523.06-472.78 %-375.71 %-342.63 %
เมษายน2,010.561,660.821,823.608,757.437,805.727,236.64-335.57 %-369.99 %-296.83 %
พฤษภาคม1,925.531,774.291,931.209,492.498,025.358,752.36-392.98 %-352.31 %-353.21 %
มิถุนายน1,836.051,776.491,842.278,080.069,425.008,524.56-340.08 %-430.54 %-362.72 %
กรกฎาคม1,843.491,736.031,704.4711,056.428,328.748,997.35-499.75 %-379.76 %-427.87 %
สิงหาคม1,804.911,824.481,754.376,346.947,127.967,251.41-251.65 %-290.68 %-313.33 %
รวม 6 เดือน9,704.049,307.459,506.1239,193.3337,881.2872,253.64-303.89 %-307.00 %-660.07 %
รวม 12 เดือน20,980.1119,830.0920,487.5693,554.8086,921.55121,539.02-345.92 %-338.33 %-493.23 %