เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,493.066,616.437,078.805,007.354,757.075,410.4522.88 %28.10 %23.57 %
ตุลาคม6,459.586,776.156,378.845,410.184,689.305,097.0016.25 %30.80 %20.10 %
พฤศจิกายน5,983.776,163.086,595.533,847.755,411.174,309.5235.70 %12.20 %34.66 %
ธันวาคม5,793.885,710.445,760.063,885.093,899.633,736.6532.94 %31.71 %35.13 %
มกราคม5,720.336,546.675,822.863,185.563,851.681,865.0844.31 %41.17 %67.97 %
กุมภาพันธ์6,241.987,610.186,620.443,426.674,578.662,570.5345.10 %39.84 %61.17 %
มีนาคม7,075.467,726.017,543.735,629.596,398.004,529.0620.43 %17.19 %39.96 %
เมษายน8,082.518,763.917,009.056,362.246,670.003,809.1121.28 %23.89 %45.65 %
พฤษภาคม7,623.078,847.507,319.946,247.427,458.914,891.1218.05 %15.69 %33.18 %
มิถุนายน6,849.647,543.997,054.375,063.397,611.183,513.0126.08 %-0.89 %50.20 %
กรกฎาคม7,198.057,751.176,774.445,192.146,114.774,102.9427.87 %21.11 %39.43 %
สิงหาคม6,786.706,904.426,855.824,930.046,114.772,721.7627.36 %11.44 %60.30 %
รวม 6 เดือน36,692.6039,422.9538,256.5324,762.6027,187.5122,989.2332.51 %31.04 %39.91 %
รวม 12 เดือน80,308.0386,959.9580,813.8858,187.4267,555.1446,556.2327.54 %22.31 %42.39 %