เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,220.517,045.334,875.855,915.637,596.0032.47 %16.03 %
ตุลาคม8,849.136,918.199,821.265,364.081,564.00-10.99 %22.46 %
พฤศจิกายน8,527.897,026.253,935.294,917.777,640.0053.85 %30.01 %
ธันวาคม7,901.546,139.703,975.724,102.407,716.0049.68 %33.18 %
มกราคม7,644.457,323.312,960.143,978.1361.28 %45.68 %
กุมภาพันธ์8,200.008,267.463,912.274,141.427.8052.29 %49.91 %
มีนาคม9,642.338,435.916,548.664,848.757.8132.08 %42.52 %
เมษายน10,258.268,645.706,336.006,855.207.8938.24 %20.71 %
พฤษภาคม9,544.268,720.756,046.008,729.787.9936.65 %-0.10 %
มิถุนายน9,037.988,310.176,010.007,335.108.1733.50 %11.73 %
กรกฎาคม9,107.858,541.495,693.007,324.008.4537.49 %14.25 %
สิงหาคม8,763.5672,686.215,628.007,489.008.3535.78 %89.70 %
รวม 6 เดือน48,343.5242,720.2429,480.5328,419.4339.02 %33.48 %
รวม 12 เดือน104,697.76158,060.4765,742.1971,001.2637.21 %55.08 %