เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,345.4417,103.4418,558.789,802.2012,342.0043.49 %27.84 %
ตุลาคม17,084.9617,594.3017,778.4613,198.8014,892.0013,464.0022.75 %15.36 %24.27 %
พฤศจิกายน16,135.9116,056.1517,412.6610,434.6013,152.9012,678.6035.33 %18.08 %27.19 %
ธันวาคม15,877.6114,775.2916,226.3211,485.209,531.9014,341.2027.66 %35.49 %11.62 %
มกราคม15,734.3816,600.0316,042.379,261.609,455.4010,235.7041.14 %43.04 %36.20 %
กุมภาพันธ์16,682.7016,384.6217,243.438,986.209,343.009,455.4046.13 %42.98 %45.17 %
มีนาคม19,478.6920,095.4021,201.3612,632.7014,280.0014,348.8535.15 %28.94 %32.32 %
เมษายน20,332.4920,097.3819,358.8017,921.4013,550.7016,577.5511.86 %32.57 %14.37 %
พฤษภาคม19,494.4420,255.0120,671.0317,860.2015,922.2014,175.458.38 %21.39 %31.42 %
มิถุนายน17,913.6519,357.5319,647.3913,749.6017,105.4015,802.3523.25 %11.63 %19.57 %
กรกฎาคม44,765.0220,085.0619,203.0410,092.9014,203.5013,203.9077.45 %29.28 %31.24 %
สิงหาคม43,315.2218,965.5712,066.6014,203.5072.14 %25.11 %
รวม 6 เดือน98,861.0098,513.83103,262.0263,168.6068,717.2036.10 %30.25 %
รวม 12 เดือน264,160.51217,369.78147,492.00157,982.5044.17 %27.32 %