เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,026.684,846.486,126.225,108.00-5.40 %
ตุลาคม5,087.614,816.855,530.525,763.006,692.004,068.00-13.28 %-38.93 %26.44 %
พฤศจิกายน5,100.954,724.155,743.804,881.005,024.004,095.004.31 %-6.35 %28.71 %
ธันวาคม4,294.684,144.635,034.544,554.004,644.004,228.00-6.04 %-12.05 %16.02 %
มกราคม4,874.864,608.645,057.903,915.003,376.003,209.0019.69 %26.75 %36.55 %
กุมภาพันธ์4,783.614,533.575,639.363,739.003,312.006,530.0021.84 %26.94 %-15.79 %
มีนาคม5,613.535,419.876,918.076,320.004,821.004,638.00-12.59 %11.05 %32.96 %
เมษายน5,458.025,492.137,306.004,821.00-33.86 %12.22 %
พฤษภาคม5,489.805,185.018,503.004,128.00-54.89 %20.39 %
มิถุนายน5,520.245,329.546,279.004,128.00-13.75 %22.54 %
กรกฎาคม5,311.474,386.004,821.009.23 %
สิงหาคม5,076.614,300.004,821.005.04 %
รวม 6 เดือน29,168.3927,674.3233,132.3428,156.00-1.74 %
รวม 12 เดือน59,488.9555,696.006.38 %