เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,103.944,979.885,876.694,222.003,347.005,151.0017.28 %32.79 %12.35 %
ตุลาคม4,410.024,505.554,767.794,397.004,101.005,659.000.30 %8.98 %-18.69 %
พฤศจิกายน4,675.414,605.364,527.913,672.003,641.004,427.0021.46 %20.94 %2.23 %
ธันวาคม4,222.773,877.794,120.993,390.002,516.004,182.0019.72 %35.12 %-1.48 %
มกราคม4,483.074,128.144,077.292,628.002,334.003,373.0041.38 %43.46 %17.27 %
กุมภาพันธ์5,057.244,066.094,415.012,942.002,561.003,195.0041.83 %37.02 %27.63 %
มีนาคม5,645.505,706.175,374.813,608.003,973.004,476.0036.09 %30.37 %16.72 %
เมษายน5,966.544,731.614,376.024,450.004,948.004,821.0025.42 %-4.57 %-10.17 %
พฤษภาคม5,303.034,901.054,702.394,588.006,197.005,784.0013.48 %-26.44 %-23.00 %
มิถุนายน4,936.835,051.864,887.983,798.006,197.005,155.0023.07 %-22.67 %-5.46 %
กรกฎาคม4,293.544,870.104,566.752,940.006,116.005,564.0031.53 %-25.58 %-21.84 %
สิงหาคม5,226.604,610.824,717.363,517.0048,669.003,853.0032.71 %-955.54 %18.32 %
รวม 6 เดือน27,952.4526,162.8127,785.6821,251.0018,500.0025,987.0023.97 %29.29 %6.47 %
รวม 12 เดือน59,324.4956,034.4256,410.9944,152.0094,600.0055,640.0025.58 %-68.82 %1.37 %