เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,189.705,860.841.005,079.6099.98 %13.33 %
ตุลาคม5,235.125,378.216,063.906,007.80-15.83 %-11.71 %
พฤศจิกายน4,873.925,340.335,074.504,797.90-4.12 %10.16 %
ธันวาคม4,209.754,688.453,590.404,136.1014.71 %11.78 %
มกราคม5,021.494,659.544,207.504,176.9016.21 %10.36 %
กุมภาพันธ์4,884.715,261.983,570.003,835.2026.91 %27.11 %
มีนาคม6,038.046,457.083,570.005,666.1040.87 %12.25 %
เมษายน6,075.785,558.933,570.006,063.9041.24 %-9.08 %
พฤษภาคม6,019.186,050.493,570.006,584.1040.69 %-8.82 %
มิถุนายน5,698.406,058.133,570.006,033.0037.35 %0.41 %
กรกฎาคม5,755.015,720.645,972.105,910.90-3.77 %-3.33 %
สิงหาคม5,434.245,924.965,625.304,085.10-3.52 %31.05 %
รวม 6 เดือน29,414.6931,189.3522,507.3028,033.5023.48 %10.12 %
รวม 12 เดือน64,435.3466,959.5848,384.7062,376.6024.91 %6.84 %