เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,574.944,464.374,604.781,738.001,918.002,015.0062.01 %57.04 %56.24 %
ตุลาคม4,508.304,496.154,239.571,937.002,283.002,170.0057.03 %49.22 %48.82 %
พฤศจิกายน4,450.034,178.404,223.701,612.002,096.001,876.0063.78 %49.84 %55.58 %
ธันวาคม3,998.053,765.323,842.611,905.001,526.002,162.0052.35 %59.47 %43.74 %
มกราคม4,250.314,226.063,794.971,821.001,641.002,585.0057.16 %61.17 %31.88 %
กุมภาพันธ์4,432.214,384.934,298.871,504.001,537.00507.0066.07 %64.95 %88.21 %
มีนาคม5,127.475,083.984,996.851,837.001,902.001,801.0064.17 %62.59 %63.96 %
เมษายน5,453.025,112.894,647.862,534.002,016.001,769.0053.53 %60.57 %61.94 %
พฤษภาคม5,004.555,065.264,869.942,502.002,041.001,854.0050.01 %59.71 %61.93 %
มิถุนายน4,801.914,795.324,695.452,396.002,339.002,105.0050.10 %51.22 %55.17 %
กรกฎาคม4,623.254,842.964,505.091,876.001,921.001,393.0059.42 %60.33 %69.08 %
สิงหาคม4,448.484,573.024,552.682,100.002,053.001,003.0052.79 %55.11 %77.97 %
รวม 6 เดือน26,213.8425,515.2325,004.5010,517.0011,001.0011,315.0059.88 %56.88 %54.75 %
รวม 12 เดือน55,672.5254,988.6653,272.3723,762.0023,273.0021,240.0057.32 %57.68 %60.13 %