เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,890.6710,179.279,989.005,422.293,678.173,250.0039.01 %63.87 %67.46 %
ตุลาคม7,209.719,603.4010,059.926,587.055,563.123,412.938.64 %42.07 %66.07 %
พฤศจิกายน7,155.479,411.3210,779.016,692.843,291.393,080.856.47 %65.03 %71.42 %
ธันวาคม8,101.878,838.539,053.881,335.912,477.822,756.3683.51 %71.97 %69.56 %
มกราคม7,983.709,481.1710,219.0421,042.172,588.153,771.22-163.56 %72.70 %63.10 %
กุมภาพันธ์8,846.229,566.5111,616.2221,005.913,145.123,722.04-137.46 %67.12 %67.96 %
มีนาคม9,744.5811,755.0813,435.1530,132.903,981.294,372.07-209.23 %66.13 %67.46 %
เมษายน10,684.4312,649.2912,583.166,555.433,897.514,292.3138.65 %69.19 %65.89 %
พฤษภาคม11,187.9411,530.8413,502.905,941.274,207.234,453.1646.90 %63.51 %67.02 %
มิถุนายน10,523.8511,602.7212,979.655,711.974,074.304,756.2445.72 %64.88 %63.36 %
กรกฎาคม10,554.8412,419.7212,442.664,463.573,692.804,887.8457.71 %70.27 %60.72 %
สิงหาคม10,320.0111,622.5412,671.103,644.943,422.954,782.8264.68 %70.55 %62.25 %
รวม 6 เดือน48,187.6457,080.2061,717.0762,086.1720,743.7719,993.40-28.84 %63.66 %67.60 %
รวม 12 เดือน111,203.29128,660.39139,331.69118,536.2544,019.8547,537.84-6.59 %65.79 %65.88 %