เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,435.543,435.762,923.0014.92 %
ตุลาคม3,773.133,799.703,212.003,274.0014.87 %13.84 %
พฤศจิกายน3,331.663,313.282,590.002,968.0022.26 %10.42 %
ธันวาคม3,460.883,220.112,720.002,157.0021.41 %33.01 %
มกราคม3,182.263,506.712,106.002,363.0033.82 %32.61 %
กุมภาพันธ์3,638.663,313.412,514.002,949.0030.91 %11.00 %
มีนาคม3,937.503,627.593,576.004,106.009.18 %-13.19 %
เมษายน3,921.402,732.243,964.004,760.00-1.09 %-74.22 %
พฤษภาคม4,535.274,371.054,376.004,769.003.51 %-9.10 %
มิถุนายน4,234.683,951.144,172.004,478.001.48 %-13.33 %
กรกฎาคม3,963.174,121.373,735.004,478.005.76 %-8.65 %
สิงหาคม4,118.753,274.783,389.003,541.0017.72 %-8.13 %
รวม 6 เดือน20,822.1320,588.9716,634.0019.21 %
รวม 12 เดือน45,532.9042,667.1442,766.00-0.23 %