เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,797.0948,105.214,461.14-1,166.90 %
ตุลาคม3,842.684,150.004,692.16-8.00 %
พฤศจิกายน3,689.604,225.004,281.36-14.51 %
ธันวาคม3,613.854,321.002,618.60-19.57 %
มกราคม3,519.563,659.783,925.02-3.98 %
กุมภาพันธ์4,105.622,710.004,607.3833.99 %
มีนาคม4,313.673,129.454,248.8427.45 %
เมษายน4,424.644,107.136,654.987.18 %
พฤษภาคม4,161.104,213.596,941.62-1.26 %
มิถุนายน4,188.845,928.826,793.18-41.54 %
กรกฎาคม4,133.365,949.725,472.90-43.94 %
สิงหาคม3,925.306,637.62-69.10 %
รวม 6 เดือน22,568.4067,170.9924,585.66-197.63 %
รวม 12 เดือน47,715.3197,137.32-103.58 %