เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,719.973,706.734,577.233,706.003,047.003,691.000.38 %17.80 %19.36 %
ตุลาคม3,832.114,002.194,244.014,601.003,949.003,584.00-20.06 %1.33 %15.55 %
พฤศจิกายน3,577.153,686.534,091.763,513.003,236.002,936.001.79 %12.22 %28.25 %
ธันวาคม3,347.173,233.073,783.623,281.002,328.00236.001.98 %27.99 %93.76 %
มกราคม3,555.303,726.943,515.942,931.002,946.002,356.0017.56 %20.95 %32.99 %
กุมภาพันธ์3,630.543,379.364,060.992,869.002,914.002,346.0020.98 %13.77 %42.23 %
มีนาคม3,993.243,999.764,699.824,423.003,344.004,330.00-10.76 %16.39 %7.87 %
เมษายน3,877.483,666.384,190.004,206.001.00-8.06 %-14.72 %
พฤษภาคม4,055.233,556.524,677.004,205.001.00-15.33 %-18.23 %
มิถุนายน3,722.083,954.304,370.004,047.001.00-17.41 %-2.34 %
กรกฎาคม3,838.143,999.164,103.003,942.001.00-6.90 %1.43 %
สิงหาคม3,651.233,748.783,250.003,186.001.0010.99 %15.01 %
รวม 6 เดือน21,662.2421,734.8224,273.5520,901.0018,420.0015,149.003.51 %15.25 %37.59 %
รวม 12 เดือน44,799.6444,659.7245,914.0041,350.0019,484.00-2.49 %7.41 %