เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,873.18558.00570.0085.59 %
ตุลาคม3,914.53580.00570.0085.18 %
พฤศจิกายน3,762.91579.00569.0084.61 %
ธันวาคม3,680.21569.00565.0084.54 %
มกราคม3,583.72579.00565.0083.84 %
กุมภาพันธ์580.00567.00
มีนาคม570.00568.00
เมษายน565.00656.00
พฤษภาคม560.00651.00
มิถุนายน567.00
กรกฎาคม565.00
สิงหาคม569.00
รวม 6 เดือน3,445.003,406.00
รวม 12 เดือน6,841.00