เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,518.294,498.423,665.203,212.002,421.0018.88 %28.60 %
ตุลาคม4,562.304,592.973,025.001,685.0033.70 %63.31 %
พฤศจิกายน4,409.624,354.013,175.001,586.0028.00 %63.57 %
ธันวาคม4,305.053,989.823,028.001,592.0029.66 %60.10 %
มกราคม4,186.404,359.372,820.002,569.0032.64 %41.07 %
กุมภาพันธ์4,753.564,373.702,892.002,688.0039.16 %38.54 %
มีนาคม5,000.604,959.422,996.002,753.0040.09 %44.49 %
เมษายน5,124.494,833.993,565.003,012.0030.43 %37.69 %
พฤษภาคม4,810.404,965.973,236.002,995.0032.73 %39.69 %
มิถุนายน4,851.264,708.713,122.002,893.0035.65 %38.56 %
กรกฎาคม4,785.814,708.183,432.002,569.0028.29 %45.44 %
สิงหาคม4,550.264,546.113,266.002,458.0028.22 %45.93 %
รวม 6 เดือน26,735.2226,168.2918,605.2013,332.0030.41 %49.05 %
รวม 12 เดือน55,858.0454,890.6738,222.2030,012.0031.57 %45.32 %