เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,125.396,926.007,060.007,178.00-67.89 %
ตุลาคม4,169.448,399.008,399.004,355.00-101.44 %
พฤศจิกายน3,941.367,255.007,255.003,555.00-84.07 %
ธันวาคม3,919.866,926.006,926.006,200.00-76.69 %
มกราคม3,817.096,818.006,818.004,536.00-78.62 %
กุมภาพันธ์4,345.618,167.008,167.002,544.00-87.94 %
มีนาคม4,565.837,908.007,908.006,555.00-73.20 %
เมษายน4,683.274,107.004,107.006,545.0012.30 %
พฤษภาคม4,404.334,262.004,262.007,420.003.23 %
มิถุนายน4,433.706,944.006,944.008,010.00-56.62 %
กรกฎาคม4,374.976,229.007,060.006,540.00-42.38 %
สิงหาคม4,154.757,178.006,229.005,530.00-72.77 %
รวม 6 เดือน24,318.7544,491.0044,625.0028,368.00-82.95 %
รวม 12 เดือน50,935.6081,119.0081,135.0068,968.00-59.26 %