เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,405.165,046.506,334.244,440.064,284.0017.86 %15.11 %
ตุลาคม5,020.655,183.245,691.284,874.584,896.004,915.892.91 %5.54 %13.62 %
พฤศจิกายน4,814.054,908.385,915.044,528.804,528.802,957.495.93 %7.73 %50.00 %
ธันวาคม4,853.704,632.345,486.704,057.563,055.413,541.9516.40 %34.04 %35.44 %
มกราคม5,029.935,001.735,148.253,757.683,593.972,922.3025.29 %28.15 %43.24 %
กุมภาพันธ์5,660.674,899.295,794.303,587.853,675.062,345.4936.62 %24.99 %59.52 %
มีนาคม6,172.185,616.176,560.405,763.514,186.083,872.436.62 %25.46 %40.97 %
เมษายน6,348.285,689.206,461.625,596.743,964.234,736.8811.84 %30.32 %26.69 %
พฤษภาคม5,870.175,737.416,695.446,782.494,218.214,683.33-15.54 %26.48 %30.05 %
มิถุนายน6,063.726,580.496,451.106,147.545,125.504,793.49-1.38 %22.11 %25.69 %
กรกฎาคม6,079.466,547.936,060.385,298.394,807.265,893.5612.85 %26.58 %2.75 %
สิงหาคม5,760.876,293.016,114.614,801.144,807.263,956.5816.66 %23.61 %35.29 %
รวม 6 เดือน30,784.1629,671.4834,369.8125,246.5324,033.2417.99 %19.00 %
รวม 12 เดือน67,078.8466,135.6972,713.3659,636.3451,141.7811.10 %22.67 %