เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,897.00
ตุลาคม4,107.333,800.007.48 %
พฤศจิกายน4,137.192,624.0036.58 %
ธันวาคม3,828.572,635.0031.18 %
มกราคม3,794.902,310.0039.13 %
กุมภาพันธ์4,338.872,738.0036.90 %
มีนาคม4,835.673,834.0020.71 %
เมษายน4,204.744,342.80-3.28 %
พฤษภาคม4,167.503,272.0021.49 %
มิถุนายน4,556.072,997.0034.22 %
กรกฎาคม4,188.224,128.101.44 %
สิงหาคม4,303.803,326.2022.71 %
รวม 6 เดือน16,004.00
รวม 12 เดือน37,904.10