เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,099.034,894.213,813.0025.22 %
ตุลาคม5,153.464,999.094,167.004,258.0019.14 %14.82 %
พฤศจิกายน4,953.864,736.902,924.003,279.0040.98 %30.78 %
ธันวาคม4,844.984,334.872,848.002,394.0041.22 %44.77 %
มกราคม4,717.964,736.902,174.002,765.0053.92 %41.63 %
กุมภาพันธ์5,024.704,754.382,818.003,026.0043.92 %36.35 %
มีนาคม5,522.055,383.635,446.004,242.001.38 %21.21 %
เมษายน5,788.575,261.285,778.005,781.000.18 %-9.88 %
พฤษภาคม5,203.805,401.115,233.005,272.00-0.56 %2.39 %
มิถุนายน5,238.495,610.105,010.006,372.004.36 %-13.58 %
กรกฎาคม5,169.115,610.104,672.006,276.009.62 %-11.87 %
สิงหาคม4,908.925,418.633,950.004,555.0019.53 %15.94 %
รวม 6 เดือน29,793.9928,456.3518,744.0037.09 %
รวม 12 เดือน61,624.9361,141.2048,833.0020.76 %