เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,933.843,459.094,063.984,369.00-11.06 %
ตุลาคม3,264.453,198.403,694.794,550.005,493.004,404.00-39.38 %-71.74 %-19.19 %
พฤศจิกายน3,138.013,030.953,806.583,678.003,898.003,092.00-17.21 %-28.61 %18.77 %
ธันวาคม3,069.052,767.933,520.483,646.002,770.003,519.00-18.80 %-0.07 %0.04 %
มกราคม3,292.963,342.063,274.903,134.003,054.002,934.004.83 %8.62 %10.41 %
กุมภาพันธ์3,864.413,461.203,672.423,095.003,191.002,700.0019.91 %7.81 %26.48 %
มีนาคม4,060.243,918.684,496.895,341.004,009.00-31.54 %-2.30 %
เมษายน4,164.693,832.303,697.636,009.004,505.00-44.28 %-17.55 %
พฤษภาคม4,150.773,937.933,971.375,798.004,772.00-39.68 %-21.18 %
มิถุนายน4,178.443,963.024,413.334,760.00-13.92 %
กรกฎาคม4,123.093,957.103,945.965,589.00-35.55 %
สิงหาคม3,915.563,823.244,196.155,333.00-36.20 %
รวม 6 เดือน20,562.7219,259.6322,033.1522,472.00-9.29 %
รวม 12 เดือน45,155.5142,691.9046,754.4855,302.00-22.47 %