เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,029.204,360.725,248.454,759.003,689.003,998.00-18.11 %15.40 %23.83 %
ตุลาคม4,186.194,456.074,668.424,563.004,176.004,288.00-9.00 %6.29 %8.15 %
พฤศจิกายน4,270.214,329.324,812.003,915.003,902.003,243.008.32 %9.87 %32.61 %
ธันวาคม3,762.563,672.664,547.834,297.003,127.003,869.00-14.20 %14.86 %14.93 %
มกราคม3,965.404,326.914,141.643,519.004,491.003,596.0011.26 %-3.79 %13.17 %
กุมภาพันธ์4,334.134,022.034,671.633,159.003,195.003,112.0027.11 %20.56 %33.39 %
มีนาคม4,805.475,071.085,242.084,519.003,551.004,645.005.96 %29.98 %11.39 %
เมษายน4,669.494,831.695,359.974,656.003,625.004,738.000.29 %24.97 %11.60 %
พฤษภาคม4,725.574,725.815,345.404,592.004,074.005,486.002.83 %13.79 %-2.63 %
มิถุนายน4,642.585,439.515,544.134,582.003,987.004,589.001.30 %26.70 %17.23 %
กรกฎาคม4,579.375,444.725,123.314,448.004,567.005,838.002.87 %16.12 %-13.95 %
สิงหาคม4,413.735,148.465,271.994,161.003,687.004,693.005.73 %28.39 %10.98 %
รวม 6 เดือน24,547.6925,167.7128,089.9724,212.0022,580.0022,106.001.37 %10.28 %21.30 %
รวม 12 เดือน52,383.9055,828.9859,976.8551,170.0046,071.0052,095.002.32 %17.48 %13.14 %