เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,939.283,981.333,981.332,494.002,868.002,275.0036.69 %27.96 %42.86 %
ตุลาคม3,915.223,556.793,556.793,395.001,226.001,226.0013.29 %65.53 %65.53 %
พฤศจิกายน3,828.953,664.123,731.952,210.002,279.002,279.0042.28 %37.80 %38.93 %
ธันวาคม3,618.713,391.363,391.361,846.002,275.002,275.0048.99 %32.92 %32.92 %
มกราคม3,650.663,156.993,154.451,957.001,226.002,565.0046.39 %61.17 %18.69 %
กุมภาพันธ์4,093.783,703.893,639.502,203.002,279.002,003.0046.19 %38.47 %44.96 %
มีนาคม4,415.854,180.914,180.913,104.002,275.001,557.0029.71 %45.59 %62.76 %
เมษายน4,470.044,065.454,065.453,918.001,226.002,275.0012.35 %69.84 %44.04 %
พฤษภาคม4,259.004,233.674,233.673,437.002,279.002,413.0019.30 %46.17 %43.00 %
มิถุนายน4,388.804,208.974,208.972,868.002,275.002,498.0034.65 %45.95 %40.65 %
กรกฎาคม4,333.323,967.313,967.313,918.001,226.002,742.009.58 %69.10 %30.89 %
สิงหาคม4,115.203,995.353,995.353,437.002,279.002,604.0016.48 %42.96 %34.82 %
รวม 6 เดือน23,046.6021,454.4821,455.3814,105.0012,153.0012,623.0038.80 %43.35 %41.17 %
รวม 12 เดือน49,028.8146,106.1446,107.0434,787.0023,713.0026,712.0029.05 %48.57 %42.07 %