เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,079.913,441.002,886.00-218.64 %
ตุลาคม1,091.573,354.00-207.26 %
พฤศจิกายน1,049.843,441.00-227.76 %
ธันวาคม1,026.593,268.00-218.34 %
มกราคม21,225.273,374.0084.10 %
กุมภาพันธ์8,282.113,453.0058.31 %
มีนาคม7,184.833,674.0048.86 %
เมษายน7,370.284,159.0043.57 %
พฤษภาคม11,433.703,741.0067.28 %
มิถุนายน11,509.923,271.0071.58 %
กรกฎาคม11,357.483,163.0072.15 %
สิงหาคม10,785.792,908.0073.04 %
รวม 6 เดือน33,755.2920,331.0039.77 %
รวม 12 เดือน93,397.2941,247.0055.84 %