เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,787.233,947.274,487.403,113.863,042.564,768.0917.78 %22.92 %-6.26 %
ตุลาคม3,759.873,960.864,390.993,258.283,086.014,418.3313.34 %22.09 %-0.62 %
พฤศจิกายน3,971.913,912.894,605.143,443.113,638.033,648.7513.31 %7.02 %20.77 %
ธันวาคม3,817.563,854.154,568.233,069.793,638.953,444.0319.59 %5.58 %24.61 %
มกราคม3,364.554,227.984,471.793,309.093,734.734,022.681.65 %11.67 %10.04 %
กุมภาพันธ์3,644.204,144.514,418.173,209.634,230.144,485.9611.92 %-2.07 %-1.53 %
มีนาคม4,580.614,828.765,130.844,417.734,664.665,370.443.56 %3.40 %-4.67 %
เมษายน3,882.444,648.744,761.743,342.443,883.444,373.9613.91 %16.46 %8.14 %
พฤษภาคม4,285.724,770.244,778.774,189.144,451.974,849.002.25 %6.67 %-1.47 %
มิถุนายน4,231.584,378.404,932.024,189.753,901.194,751.870.99 %10.90 %3.65 %
กรกฎาคม4,211.724,459.684,913.983,274.203,903.645,170.7922.26 %12.47 %-5.23 %
สิงหาคม4,075.384,664.224,843.023,329.894,768.094,785.8318.29 %-2.23 %1.18 %
รวม 6 เดือน22,345.3224,047.6626,941.7219,403.7621,370.4224,787.8413.16 %11.13 %7.99 %
รวม 12 เดือน47,612.7751,797.7056,302.0942,146.9146,943.4154,089.7311.48 %9.37 %3.93 %