เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,308.864,110.675,565.746,244.036,204.235,257.24-17.62 %-50.93 %5.54 %
ตุลาคม4,410.854,486.383,994.795,276.264,959.655,583.07-19.62 %-10.55 %-39.76 %
พฤศจิกายน4,781.194,417.664,321.266,048.193,948.825,441.10-26.50 %10.61 %-25.91 %
ธันวาคม4,548.474,162.273,959.014,565.524,320.725,384.33-0.37 %-3.81 %-36.00 %
มกราคม4,808.494,690.083,943.554,997.195,474.545,240.35-3.92 %-16.73 %-32.88 %
กุมภาพันธ์4,702.184,068.513,906.065,769.944,954.755,198.73-22.71 %-21.78 %-33.09 %
มีนาคม4,919.994,653.825,499.095,800.134,805.437,577.37-17.89 %-3.26 %-37.79 %
เมษายน4,712.644,719.685,896.776,082.472,638.133,439.45-29.07 %44.10 %41.67 %
พฤษภาคม5,140.974,373.035,672.696,215.473,326.833,048.23-20.90 %23.92 %46.26 %
มิถุนายน4,994.284,431.245,630.605,709.554,904.166,252.19-14.32 %-10.67 %-11.04 %
กรกฎาคม5,362.794,270.235,632.097,341.554,428.445,324.40-36.90 %-3.70 %5.46 %
สิงหาคม6,061.525,261.885,647.525,447.625,146.515,739.7410.13 %2.19 %-1.63 %
รวม 6 เดือน28,560.0425,935.5725,690.4132,901.1329,862.7132,104.82-15.20 %-15.14 %-24.97 %
รวม 12 เดือน59,752.2353,645.4559,669.1769,497.9255,112.2163,486.20-16.31 %-2.73 %-6.40 %