เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,356.923,156.823,254.624,700.003,700.005,000.0026.06 %-17.21 %-53.63 %
ตุลาคม6,073.753,108.815,459.724,635.003,800.003,900.0023.69 %-22.23 %28.57 %
พฤศจิกายน5,405.592,896.914,022.814,720.003,000.003,500.0012.68 %-3.56 %13.00 %
ธันวาคม4,799.052,607.673,061.973,435.002,000.002,500.0028.42 %23.30 %18.35 %
มกราคม5,085.352,780.472,666.803,390.003,100.002,000.0033.34 %-11.49 %25.00 %
กุมภาพันธ์5,822.242,875.562,924.523,417.003,100.002,100.0041.31 %-7.81 %28.19 %
มีนาคม6,591.625,396.724,394.933,939.004,300.004,500.0040.24 %20.32 %-2.39 %
เมษายน7,581.395,888.323,317.334,064.006,200.003,400.0046.40 %-5.29 %-2.49 %
พฤษภาคม6,389.865,700.655,475.551,700.006,200.005,000.0073.40 %-8.76 %8.68 %
มิถุนายน5,892.825,269.775,049.194,100.006,000.004,600.0030.42 %-13.86 %8.90 %
กรกฎาคม5,788.404,834.144,736.083,800.005,200.004,500.0034.35 %-7.57 %4.98 %
สิงหาคม5,524.594,905.674,947.533,300.005,000.004,500.0040.27 %-1.92 %9.05 %
รวม 6 เดือน33,542.9017,426.2421,390.4424,297.0018,700.0019,000.0027.56 %-7.31 %11.18 %
รวม 12 เดือน71,311.5849,421.5149,311.0545,200.0051,600.0045,500.0036.62 %-4.41 %7.73 %