เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,260.884,904.824,957.993,773.591,880.004,504.0011.44 %61.67 %9.16 %
ตุลาคม3,736.054,921.134,838.433,560.301,880.003,732.004.70 %61.80 %22.87 %
พฤศจิกายน3,723.504,677.255,016.703,340.504,500.004,568.0010.29 %3.79 %8.94 %
ธันวาคม4,162.113,961.884,590.01480.003,764.0087.88 %18.00 %
มกราคม4,708.414,878.824,238.834,240.003,132.0013.09 %26.11 %
กุมภาพันธ์4,558.554,565.734,524.064,272.003,980.006.43 %12.03 %
มีนาคม5,142.775,375.866,681.061,760.006,612.006,264.0065.78 %-22.99 %6.24 %
เมษายน5,003.895,038.555,311.782,600.006,412.005,260.0048.04 %-27.26 %0.97 %
พฤษภาคม4,760.014,838.057,267.582,800.005,888.007,220.0041.18 %-21.70 %0.65 %
มิถุนายน4,861.505,167.206,316.931,960.005,492.006,304.0059.68 %-6.29 %0.20 %
กรกฎาคม4,429.614,814.605,278.491,360.005,464.004,708.0069.30 %-13.49 %10.81 %
สิงหาคม4,377.924,744.775,173.071,360.004,996.005,044.0068.94 %-5.29 %2.50 %
รวม 6 เดือน25,149.5027,909.6328,166.0217,252.0023,680.0038.19 %15.93 %
รวม 12 เดือน53,725.2057,888.6664,194.9352,116.0058,480.009.97 %8.90 %