เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,623.944,111.663,838.531,488.001,700.001.0058.94 %58.65 %99.97 %
ตุลาคม3,868.863,649.563,597.841,905.001,786.001,743.0050.76 %51.06 %51.55 %
พฤศจิกายน4,021.993,746.843,885.351,685.001,678.001,162.0058.11 %55.22 %70.09 %
ธันวาคม3,600.463,664.683,393.511,658.001,454.001,370.0053.95 %60.32 %59.63 %
มกราคม3,869.013,537.003,684.501,552.001,525.001,177.0059.89 %56.88 %68.06 %
กุมภาพันธ์4,001.103,784.293,794.091,663.001,477.001,321.0058.44 %60.97 %65.18 %
มีนาคม4,307.284,294.424,617.482,059.001,669.001,836.0052.20 %61.14 %60.24 %
เมษายน4,013.974,169.673,739.681,816.001,778.001,816.0054.76 %57.36 %51.44 %
พฤษภาคม4,183.594,001.903,955.802,130.001,776.001,670.0049.09 %55.62 %57.78 %
มิถุนายน4,045.074,285.534,260.521,947.001,646.001,941.0051.87 %61.59 %54.44 %
กรกฎาคม4,182.124,909.344,075.361,830.001,777.001,998.0056.24 %63.80 %50.97 %
สิงหาคม4,247.924,689.424,222.091,719.001,632.001,541.0059.53 %65.20 %63.50 %
รวม 6 เดือน22,985.3622,494.0322,193.829,951.009,620.006,774.0056.71 %57.23 %69.48 %
รวม 12 เดือน47,965.3148,844.3147,064.7521,452.0019,898.0017,576.0055.28 %59.26 %62.66 %