เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,099.553,225.34
ตุลาคม1,981.163,815.14-92.57 %
พฤศจิกายน1,864.782,849.16-52.79 %
ธันวาคม1,767.882,155.43-21.92 %
มกราคม1,716.881,863.20-8.52 %
กุมภาพันธ์1,773.541,851.68-4.41 %
มีนาคม1,935.732,814.16-45.38 %
เมษายน2,245.803,162.67-40.83 %
พฤษภาคม2,377.863,842.21-61.58 %
มิถุนายน2,264.103,476.21-53.54 %
กรกฎาคม2,151.553,639.51-69.16 %
สิงหาคม2,133.423,283.95-53.93 %
รวม 6 เดือน11,203.79
รวม 12 เดือน24,312.25