เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,171.20
ตุลาคม1,011.792,278.883,190.39
พฤศจิกายน1,181.002,113.812,247.15
ธันวาคม1,441.801,626.452,424.39
มกราคม2,038.201,871.612,066.88
กุมภาพันธ์1,808.601,620.402,179.88
มีนาคม2,367.302,399.043,289.13
เมษายน2,411.313,374.153,375.55
พฤษภาคม3,367.514,187.573,877.33
มิถุนายน4,357.364,238.594,038.32
กรกฎาคม2,084.123,453.003,495.29
สิงหาคม2,594.502,985.523,708.28
รวม 6 เดือน15,279.89
รวม 12 เดือน37,063.79