เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,394.00
ตุลาคม2,394.002,428.00
พฤศจิกายน2,167.001,927.00
ธันวาคม1,620.001,745.00
มกราคม1,602.001,602.001,395.00
กุมภาพันธ์1,515.001,515.001,365.00
มีนาคม1,535.002,147.001,716.00
เมษายน1,596.002,423.001,434.00
พฤษภาคม2,315.002,415.001,835.00
มิถุนายน3,092.002,896.002,219.00
กรกฎาคม2,292.002,614.003,021.00
สิงหาคม3,097.002,479.002,435.00
รวม 6 เดือน11,692.00
รวม 12 เดือน26,666.00