เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,027.086,289.216,802.821.001.0099.98 %99.99 %
ตุลาคม6,142.986,628.046,009.891.001.0099.98 %99.98 %
พฤศจิกายน6,111.086,066.146,029.411.001.0099.98 %99.98 %
ธันวาคม4,825.225,383.125,263.081.001.0099.98 %99.98 %
มกราคม5,815.426,255.264,711.141.001.0099.98 %99.98 %
กุมภาพันธ์6,584.165,987.215,475.101.001.0099.98 %99.98 %
มีนาคม7,289.657,134.996,471.031.001.0099.99 %99.99 %
เมษายน6,593.877,016.496,056.161.001.0099.98 %99.99 %
พฤษภาคม6,702.916,706.556,347.521.001.0099.99 %99.99 %
มิถุนายน6,529.246,878.826,487.591.001.0099.98 %99.99 %
กรกฎาคม6,667.806,275.636,377.621.001.0099.99 %99.98 %
สิงหาคม6,615.716,141.556,643.221.001.0099.98 %99.98 %
รวม 6 เดือน35,505.9436,608.9834,291.446.0099.98 %
รวม 12 เดือน75,905.1276,763.0172,674.5812.0099.98 %