เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,047.884,150.894,433.63268.00262.00506.0093.38 %93.69 %88.59 %
ตุลาคม4,179.254,477.643,861.59395.00474.00394.0090.55 %89.41 %89.80 %
พฤศจิกายน4,189.763,915.913,880.26267.00306.00249.0093.63 %92.19 %93.58 %
ธันวาคม3,239.413,514.863,428.60267.00222.00272.0091.76 %93.68 %92.07 %
มกราคม3,763.583,966.343,054.26211.00315.00224.0094.39 %92.06 %92.67 %
กุมภาพันธ์3,958.873,579.183,314.41243.00335.00245.0093.86 %90.64 %92.61 %
มีนาคม4,549.354,418.403,939.11469.00407.00471.0089.69 %90.79 %88.04 %
เมษายน4,110.494,271.443,707.04543.00330.00467.0086.79 %92.27 %87.40 %
พฤษภาคม4,353.353,954.614,145.34525.00414.00517.0087.94 %89.53 %87.53 %
มิถุนายน4,136.964,336.524,381.43386.00409.00468.0090.67 %90.57 %89.32 %
กรกฎาคม4,291.274,074.704,327.83452.00467.00560.0089.47 %88.54 %87.06 %
สิงหาคม4,067.193,846.554,416.15333.00393.00464.0091.81 %89.78 %89.49 %
รวม 6 เดือน23,378.7523,604.8221,972.751,651.001,914.001,890.0092.94 %91.89 %91.40 %
รวม 12 เดือน48,887.3648,507.0446,889.654,359.004,334.004,837.0091.08 %91.07 %89.68 %