เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,018.514,033.894,252.74281.00297.00396.0093.01 %92.64 %90.69 %
ตุลาคม4,156.384,148.503,724.67445.00442.00303.0089.29 %89.35 %91.87 %
พฤศจิกายน4,180.773,776.993,717.81293.00259.00144.0092.99 %93.14 %96.13 %
ธันวาคม3,239.413,426.413,318.25224.00171.00127.0093.09 %95.01 %96.17 %
มกราคม3,745.893,879.512,975.16186.00193.00108.0095.03 %95.03 %96.37 %
กุมภาพันธ์3,893.043,508.343,240.62260.00195.00150.0093.32 %94.44 %95.37 %
มีนาคม4,525.704,525.183,910.46458.00310.00409.0089.88 %93.15 %89.54 %
เมษายน4,100.424,418.503,727.17520.00233.00365.0087.32 %94.73 %90.21 %
พฤษภาคม4,402.723,987.614,159.63509.00385.00529.0088.44 %90.35 %87.28 %
มิถุนายน4,129.924,343.434,365.63396.00403.00484.0090.41 %90.72 %88.91 %
กรกฎาคม4,289.274,036.714,264.31483.00373.00540.0088.74 %90.76 %87.34 %
สิงหาคม4,105.263,797.524,328.73297.00327.00428.0092.77 %91.39 %90.11 %
รวม 6 เดือน23,234.0022,773.6421,229.251,689.001,557.001,228.0092.73 %93.16 %94.22 %
รวม 12 เดือน48,787.2947,882.5945,985.184,352.003,588.003,983.0091.08 %92.51 %91.34 %