เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,084.014,176.984,591.78395.00314.00430.0090.33 %92.48 %90.64 %
ตุลาคม4,216.614,238.454,029.56461.00428.00312.0089.07 %89.90 %92.26 %
พฤศจิกายน4,215.623,858.264,051.46318.00251.00152.0092.46 %93.49 %96.25 %
ธันวาคม3,291.453,523.343,601.85273.00158.00173.0091.71 %95.52 %95.20 %
มกราคม3,794.373,990.363,200.72139.00134.00118.0096.34 %96.64 %96.31 %
กุมภาพันธ์3,972.023,585.713,502.48243.00192.00113.0093.88 %94.65 %96.77 %
มีนาคม4,514.364,589.344,127.41469.00319.00303.0089.61 %93.05 %92.66 %
เมษายน4,119.734,456.753,812.48544.00351.00299.0086.80 %92.12 %92.16 %
พฤษภาคม4,484.674,029.064,317.00530.00468.00340.0088.18 %88.38 %92.12 %
มิถุนายน4,171.164,405.114,532.91462.00485.00437.0088.92 %88.99 %90.36 %
กรกฎาคม4,284.064,079.294,477.39494.00473.00418.0088.47 %88.40 %90.66 %
สิงหาคม4,125.493,834.704,479.31365.00377.00408.0091.15 %90.17 %90.89 %
รวม 6 เดือน23,574.0823,373.1022,977.851,829.001,477.001,298.0092.24 %93.68 %94.35 %
รวม 12 เดือน49,273.5548,767.3548,724.354,693.003,950.003,503.0090.48 %91.90 %92.81 %