เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,889.103,901.054,100.45115.004.00280.0097.04 %99.90 %93.17 %
ตุลาคม3,984.594,001.003,595.34130.0062.00208.0096.74 %98.45 %94.21 %
พฤศจิกายน4,013.633,597.313,602.3396.001.0061.0097.61 %99.97 %98.31 %
ธันวาคม3,106.493,275.193,211.00133.0036.0058.0095.72 %98.90 %98.19 %
มกราคม3,596.093,718.622,885.45125.0055.0041.0096.52 %98.52 %98.58 %
กุมภาพันธ์3,712.383,331.783,129.3580.006.0061.0097.85 %99.82 %98.05 %
มีนาคม4,259.554,336.343,705.6685.0034.00264.0098.00 %99.22 %92.88 %
เมษายน3,933.324,256.363,526.22244.0022.00270.0093.80 %99.48 %92.34 %
พฤษภาคม4,216.873,884.023,973.5844.0058.00313.0098.96 %98.51 %92.12 %
มิถุนายน3,924.424,219.214,182.611.00283.00328.0099.97 %93.29 %92.16 %
กรกฎาคม4,064.633,947.494,081.301.00323.00311.0099.98 %91.82 %92.38 %
สิงหาคม3,910.653,721.504,148.551.00255.00207.0099.97 %93.15 %95.01 %
รวม 6 เดือน22,302.2821,824.9520,523.92679.00164.00709.0096.96 %99.25 %96.55 %
รวม 12 เดือน46,611.7246,189.8744,141.841,055.001,139.002,402.0097.74 %97.53 %94.56 %