เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,300.853,572.053,761.591,673.001,682.001,820.0049.32 %52.91 %51.62 %
ตุลาคม3,397.683,559.203,527.311,650.001,652.001,688.0051.44 %53.59 %52.14 %
พฤศจิกายน3,492.813,411.733,566.351,548.001,631.001,640.0055.68 %52.19 %54.01 %
ธันวาคม2,696.543,098.633,266.991,407.001,405.001,570.0047.82 %54.66 %51.94 %
มกราคม3,004.853,004.013,097.781,400.001,529.001,541.0053.41 %49.10 %50.25 %
กุมภาพันธ์2,928.583,392.173,397.151,300.001,516.001,572.0055.61 %55.31 %53.73 %
มีนาคม3,803.343,891.752,043.001,953.001,712.0048.65 %56.01 %
เมษายน3,880.433,787.621,645.002,109.001,752.0045.65 %53.74 %
พฤษภาคม3,726.244,021.912,269.002,323.001,725.0037.66 %57.11 %
มิถุนายน3,751.943,865.721,955.002,094.001,715.0044.19 %55.64 %
กรกฎาคม3,726.243,761.591,682.001,822.001,719.0051.10 %54.30 %
สิงหาคม3,636.303,787.621,682.001,818.001,684.0050.00 %55.54 %
รวม 6 เดือน18,821.3120,037.7920,617.178,978.009,415.009,831.0052.30 %53.01 %52.32 %
รวม 12 เดือน42,562.2843,733.3820,254.0021,534.0020,138.0049.41 %53.95 %