เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,605.793,192.403,903.59979.001,194.001,480.0072.85 %62.60 %62.09 %
ตุลาคม3,555.003,361.823,733.37985.001,194.001,566.0072.29 %64.48 %58.05 %
พฤศจิกายน3,215.062,774.403,437.82895.00922.001,166.0072.16 %66.77 %66.08 %
ธันวาคม3,145.392,526.892,983.45627.00581.001,314.0080.07 %77.01 %55.96 %
มกราคม3,273.242,916.703,371.00572.00848.001,131.0082.52 %70.93 %66.45 %
กุมภาพันธ์4,118.383,087.803,259.24644.00725.001,236.0084.36 %76.52 %62.08 %
มีนาคม4,217.083,398.643,868.30573.00895.001,122.2186.41 %73.67 %70.99 %
เมษายน4,428.283,463.313,637.541,077.00848.001,120.2175.68 %75.51 %69.20 %
พฤษภาคม3,885.323,673.823,572.111,084.00725.001,111.2172.10 %80.27 %68.89 %
มิถุนายน3,937.813,606.013,886.081,092.00707.001,001.1172.27 %80.39 %74.24 %
กรกฎาคม3,729.503,409.154,093.001,133.00700.00990.0069.62 %79.47 %75.81 %
สิงหาคม3,292.483,309.233,963.79883.00666.00897.0073.18 %79.87 %77.37 %
รวม 6 เดือน20,912.8617,860.0120,688.474,702.005,464.007,893.0077.52 %69.41 %61.85 %
รวม 12 เดือน44,403.3338,720.1743,709.2910,544.0010,005.0014,134.7476.25 %74.16 %67.66 %