เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน42,733.5941,529.8344,433.9629,601.0026,027.3428,940.9730.73 %37.33 %34.87 %
ตุลาคม42,131.7142,282.1838,392.8629,394.0029,333.6227,427.5830.23 %30.62 %28.56 %
พฤศจิกายน40,476.5438,670.8938,453.2227,611.0024,781.6418,018.2431.79 %35.92 %53.14 %
ธันวาคม38,437.3435,834.0134,279.3423,506.3019,797.5421,446.4838.85 %44.75 %37.44 %
มกราคม37,059.1138,590.4731,791.0324,318.0022,982.2621,754.4334.38 %40.45 %31.57 %
กุมภาพันธ์43,456.4339,478.0237,633.1624,222.0020,665.5021,832.3744.26 %47.65 %41.99 %
มีนาคม46,969.7345,022.2244,246.4330,248.2825,396.1021,654.4335.60 %43.59 %51.06 %
เมษายน49,770.0044,146.0645,006.6832,162.4323,122.9621,554.4335.38 %47.62 %52.11 %
พฤษภาคม46,935.0048,601.1546,223.0831,259.3224,981.1221,550.4333.40 %48.60 %53.38 %
มิถุนายน47,601.6046,247.3144,398.4830,313.3324,004.0921,550.0036.32 %48.10 %51.46 %
กรกฎาคม45,079.6645,336.2543,638.2430,984.4043,050.0021,500.0031.27 %5.04 %50.73 %
สิงหาคม43,345.8342,569.9743,901.0734,492.8042,950.0021,230.0020.42 %-0.89 %51.64 %
รวม 6 เดือน244,294.72236,385.40224,983.57158,652.30143,587.90139,420.0735.06 %39.26 %38.03 %
รวม 12 เดือน523,996.54508,308.35492,397.54348,112.86327,092.17268,459.3633.57 %35.65 %45.48 %