เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,643.784,294.974,550.19-17.87 %
ตุลาคม3,818.554,037.084,300.29-5.72 %
พฤศจิกายน16,680.884,497.024,761.5573.04 %
ธันวาคม3,440.894,818.715,036.72-40.04 %
มกราคม4,003.474,257.754,587.41-6.35 %
กุมภาพันธ์3,840.064,305.605,926.02-12.12 %
มีนาคม4,180.194,560.836,270.31-9.11 %
เมษายน3,297.534,988.866,427.17-51.29 %
พฤษภาคม3,574.944,134.126,514.90-15.64 %
มิถุนายน3,696.724,700.406,041.67-27.15 %
กรกฎาคม4,292.315,567.11
สิงหาคม4,926.396,549.46
รวม 6 เดือน35,427.6326,211.1329,162.1826.02 %
รวม 12 เดือน53,814.0466,532.80