เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,899.693,678.995,422.104,350.155,293.59-10.66 %-18.24 %
ตุลาคม4,074.823,825.683,232.004,863.375,309.8920.68 %-27.12 %
พฤศจิกายน4,479.153,321.124,405.924,530.104,396.861.63 %-36.40 %
ธันวาคม4,909.242,883.104,008.162,983.493,513.7218.35 %-3.48 %
มกราคม2,814.173,127.972,994.032,713.122,963.56-6.39 %13.26 %
กุมภาพันธ์3,692.913,003.243,681.373,094.463,005.970.31 %-3.04 %
มีนาคม4,078.213,860.475,395.174,852.894,879.40-32.29 %-25.71 %
เมษายน5,391.715,794.564,929.834,232.29-7.47 %
พฤษภาคม5,462.775,617.535,956.746,409.35-2.83 %
มิถุนายน4,916.805,918.407,019.375,554.10-20.37 %
กรกฎาคม5,041.605,568.056,270.335,794.76-10.44 %
สิงหาคม4,814.644,494.605,393.595,598.966.65 %
รวม 6 เดือน24,869.9819,840.1023,743.5822,534.6924,483.594.53 %-13.58 %
รวม 12 เดือน54,575.7156,531.8956,957.4456,952.45-3.58 %