เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,860.402,973.00
ตุลาคม3,675.544,068.00-10.68 %
พฤศจิกายน3,944.773,294.0016.50 %
ธันวาคม3,746.662,669.0028.76 %
มกราคม4,110.522,736.0033.44 %
กุมภาพันธ์4,338.492,516.0042.01 %
มีนาคม4,101.763,333.4318.73 %
เมษายน5,278.834,118.0021.99 %
พฤษภาคม4,400.714,233.003.81 %
มิถุนายน4,407.474,943.00-12.15 %
กรกฎาคม4,361.573,606.0017.32 %
สิงหาคม4,109.183,606.0012.25 %
รวม 6 เดือน24,676.38
รวม 12 เดือน51,335.90