เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,291.3742,729.044,964.004,583.9588.38 %
ตุลาคม4,245.393,679.904,100.004,828.6713.32 %
พฤศจิกายน3,923.772,712.743,755.743,589.0030.86 %
ธันวาคม3,708.382,509.002,759.873,215.2132.34 %
มกราคม3,616.702,236.802,389.962,633.0638.15 %
กุมภาพันธ์3,847.13658.842,488.152,628.1382.87 %
มีนาคม4,245.641,108.943,495.4637,745.9273.88 %
เมษายน4,720.311,901.004,450.713,899.2659.73 %
พฤษภาคม4,781.052,347.005,729.074,220.4950.91 %
มิถุนายน4,597.032,045.006,175.524,542.4555.51 %
กรกฎาคม4,414.052,082.005,005.225,520.1452.83 %
สิงหาคม4,214.991,633.004,595.004,568.3661.26 %
รวม 6 เดือน23,632.7420,457.7221,478.02
รวม 12 เดือน50,605.8149,908.7081,974.64