เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,203.003,488.12
ตุลาคม4,069.003,371.804,269.91
พฤศจิกายน3,266.002,732.602,994.47
ธันวาคม2,251.002,760.202,742.99
มกราคม2,767.002,503.002,584.21
กุมภาพันธ์2,751.002,523.562,242.14
มีนาคม2,312.002,491.882,702.62
เมษายน3,573.003,807.003,429.19
พฤษภาคม4,215.004,091.004,452.25
มิถุนายน3,692.684,956.723,623.53
กรกฎาคม3,544.843,763.443,644.34
สิงหาคม3,278.323,739.763,828.16
รวม 6 เดือน18,307.0017,379.28
รวม 12 เดือน38,922.8440,229.08