เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,767.713,929.074,116.294,072.20-3.64 %
ตุลาคม3,648.983,741.5017,345.393,305.203,339.603,926.499.42 %10.74 %77.36 %
พฤศจิกายน3,598.023,246.353,736.843,137.712,937.603,166.3512.79 %9.51 %15.27 %
ธันวาคม2,907.152,990.203,195.345,317.402,412.302,736.22-82.91 %19.33 %14.37 %
มกราคม3,359.562,966.313,094.902,580.192,611.102,801.9423.20 %11.97 %9.47 %
กุมภาพันธ์3,236.733,419.493,292.382,610.602,535.402,704.9919.34 %25.85 %17.84 %
มีนาคม3,741.384,007.804,292.573,636.403,396.004,002.982.81 %15.27 %6.75 %
เมษายน3,922.044,039.123,656.194,186.704,017.793,710.98-6.75 %0.53 %-1.50 %
พฤษภาคม3,972.283,806.784,008.704,080.605,356.604,860.46-2.73 %-40.71 %-21.25 %
มิถุนายน3,819.833,898.094,966.664,603.004,927.614,338.15-20.50 %-26.41 %12.65 %
กรกฎาคม3,666.913,746.594,698.813,835.804,266.904,363.49-4.61 %-13.89 %7.14 %
สิงหาคม3,670.393,590.154,878.144,192.104,555.97-16.77 %6.60 %
รวม 6 เดือน20,131.5634,593.9221,067.3919,408.1943.90 %
รวม 12 เดือน43,220.0961,094.9945,240.2225.95 %