เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,355.753,012.302,728.4018.69 %
ตุลาคม3,197.202,932.903,074.303.84 %
พฤศจิกายน2,844.043,355.50-17.98 %
ธันวาคม2,398.162,369.401.20 %
มกราคม2,705.771,947.0028.04 %
กุมภาพันธ์2,854.542,269.3020.50 %
มีนาคม3,418.383,048.8110.81 %
เมษายน3,452.693,041.4011.91 %
พฤษภาคม3,489.183,455.200.97 %
มิถุนายน3,546.514,016.50-13.25 %
กรกฎาคม3,872.193,903.91-0.82 %
สิงหาคม3,660.993,480.604.93 %
รวม 6 เดือน17,355.4615,743.909.29 %
รวม 12 เดือน38,795.4036,690.325.43 %