เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,012.041,522.13
ตุลาคม1,001.321,510.914,283.003,415.00-327.74 %-126.02 %
พฤศจิกายน925.871,391.203,436.002,929.00-271.11 %-110.54 %
ธันวาคม874.961,173.213,313.002,537.00-278.65 %-116.24 %
มกราคม853.011,288.063,153.002,520.00-269.63 %-95.64 %
กุมภาพันธ์907.501,358.463,411.002,297.00-275.87 %-69.09 %
มีนาคม1,001.511,593.053,207.003,058.00-220.22 %-91.96 %
เมษายน1,113.391,652.393,277.003,277.00-194.33 %-98.32 %
พฤษภาคม1,135.681,706.934,274.003,803.00-276.34 %-122.80 %
มิถุนายน1,084.671,614.883,248.003,902.00-199.45 %-141.63 %
กรกฎาคม1,041.281,598.843,654.003,275.00-250.91 %-104.84 %
สิงหาคม994.581,506.383,206.002,267.00-222.35 %-50.49 %
รวม 6 เดือน5,574.708,243.97
รวม 12 เดือน11,945.8117,916.44