เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,552.534,100.59
ตุลาคม4,783.213,967.914,873.6432.50-1.89 %99.18 %
พฤศจิกายน4,404.143,744.004,481.1827.77-1.75 %99.26 %
ธันวาคม4,111.753,273.713,578.5820.9912.97 %99.36 %
มกราคม4,062.123,570.553,312.4220.7218.46 %99.42 %
กุมภาพันธ์4,069.863,467.773,427.0419.3915.79 %99.44 %
มีนาคม4,768.444,294.973,545.7823.1725.64 %99.46 %
เมษายน5,315.784,502.896,246.4434.90-17.51 %99.22 %
พฤษภาคม5,380.664,490.905,090.0631.695.40 %99.29 %
มิถุนายน4,874.374,337.495,665.9640.96-16.24 %99.06 %
กรกฎาคม4,682.604,420.114,588.0634.222.02 %99.23 %
สิงหาคม4,468.183,967.695,302.92-18.68 %
รวม 6 เดือน25,983.6122,124.53
รวม 12 เดือน55,473.6448,138.58