เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,496.753,094.203,478.871.001,460.001,680.0099.97 %52.81 %51.71 %
ตุลาคม3,742.613,430.013,259.921,140.001,910.001,740.0069.54 %44.32 %46.62 %
พฤศจิกายน3,618.093,093.893,345.071,110.001,710.001,230.0069.32 %44.73 %63.23 %
ธันวาคม3,481.713,056.623,186.941,077.001,310.001,260.0069.07 %57.14 %60.46 %
มกราคม3,586.243,383.493,077.46810.003,114.001,080.0077.41 %7.96 %64.91 %
กุมภาพันธ์3,585.012,996.383,393.731,200.00240.001,110.0066.53 %91.99 %67.29 %
มีนาคม3,781.223,370.933,685.661,500.002,070.001,650.0060.33 %38.59 %55.23 %
เมษายน3,937.463,431.173,576.181,140.002,400.001,680.0071.05 %30.05 %53.02 %
พฤษภาคม3,575.593,627.373,649.171,710.002,190.001,800.0052.18 %39.63 %50.67 %
มิถุนายน3,227.143,234.973,883.541,560.001,920.001,950.0051.66 %40.65 %49.79 %
กรกฎาคม3,275.823,406.153,791.391,440.001,920.001,980.0056.04 %43.63 %47.78 %
สิงหาคม4,294.223,207.963,844.051,497.001,375.001,470.0065.14 %57.14 %61.76 %
รวม 6 เดือน21,510.4119,054.5919,741.995,338.009,744.008,100.0075.18 %48.86 %58.97 %
รวม 12 เดือน43,601.8639,333.1442,171.9814,185.0021,619.0018,630.0067.47 %45.04 %55.82 %